Meer weten?
bel 040-2315005

Lidmaatschap coöperatie Markieza

 

Markieza is een coöperatie waar je als rechtspersoon lid van kunt worden. De leden van onze coöperatie staan voor het volgende:

 

- het ontwikkelen, behouden en versterken van ervaringskennis als

 

gelijkwaardige en noodzakelijke pijler naast en in samenhang met de meer gestructureerde professionele en wetenschappelijke kennis;

 

- het bevorderen van samenwerking tussen de verschillende leden, alsmede de bevordering van multidisciplinaire samenwerking tussen overheden, kennis en uitkeringsorganen en het bedrijfsleven, waarbij gestreefd wordt naar het bevorderen en borgen van maatschappelijke innovatie en werkgelegenheid vanuit het perspectief van de drie kennispijlers, ervaringskennis, wetenschappelijke- en professionele kennis, en waarvan het startpunt zich bevindt in Zuid Nederland;

 

- het zijn van een thuis en een vrijplaats voor de individuele natuurlijke leden aangesloten bij het adviesplatform van de coöperatie en de studenten, alsmede

 

- het verrichten en bevorderen van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt in de meest uitgebreide zin dan wel van al hetgeen in het belang van de leden noodzakelijk of gewenst is, alles in de ruimste zin. 

 

Leden investeren in de coöperatie middels een jaarlijkse ledenbijdrage.

 

Deze bijdrage wordt gebruikt voor (door-) ontwikkelingen van onderwijs voor ervaringsdeskundigen en voor innovatie en/of onderzoek.  

 

Twee keer per jaar vindt er een ledenvergadering plaats waarin zowel een afvaardiging vanuit de leden inhoudelijk mee de gezamenlijke leeragenda bepalen van de werkorganisatie. 

 

Rechtspersonen zoals zorg- en welzijn organisaties, re-integratie partijen en onderwijs participeren in onze coöperatie. Samen bundelen we onze krachten om erkenning voor ervaringsdeskundigen een positie te geven. 

 

Wilt u als organisatie ook lid worden van onze coöperatie, neem dan contact op met Margreet Diks-van Heumen; margreet@markieza.org

 

 

Natuurlijke personen kunnen geen lid worden van onze coöperatie, maar kunnen als vriend wel veel voor ons betekenen:  

Vrienden van Markieza worden geïnformeerd over alle ontwikkelingen. Een groeiend aantal vrienden vormt een belangrijk sociaal en maatschappelijk draagvlak voor de ontwikkeling en groei van ervaringsdeskundigheid en daarmee het verminderen van stigmatisering. 

Schrijf je nu in als vriend dmv een mail naar vriendvan@markieza.org!

Markieza

Bezoekadres:
Vitruviusweg 2
5624 AD Eindhoven

Postadres:
Postbus 4561
5601 EN Eindhoven
tel 040-2315005
info@markieza.org
www.markieza.org

Volg ons op

   

Inschrijven nieuwsbrief

voornaam:
achternaam:
e-mail: